iranda

Per 14 november 2021 zijn de coronamaatregelen aangescherpt. Hieronder een overzicht hoe wij ons opstellen in de nieuwe situatie.

Coronatoegangsbewijs
In uitvaartcentra, crematoria en op begraafplaatsen is geen coronatoegangsbewijs noodzakelijk. U zult hier dus niet op gecontroleerd worden. Uiteraard gaan wij ervan uit dat mensen die klachten hebben uit voorzorg thuis blijven.

Persoonlijke gesprekken
Het regelen van een uitvaart kan thuis plaatsvinden. Bij dit gesprek mogen maximaal 4 mensen aanwezig zijn. Daarnaast dient de 1,5 meter maatregel in acht te worden genomen en dient de ruimte goed geventileerd te worden. Indien gewenst kan een gesprek altijd plaats vinden bij ons op locatie of digitaal.

1,5 meter afstand
Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Dit is ook het beleid in onze uitvaartcentra. Wij vragen u om de aanwijzingen van ons personeel desgevraagd op te volgen.

Mondkapjes
Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Basisregels
De basisregel: handen wassen en geen handen schudden blijft van kracht. Onze medewerkers zullen u dan ook geen hand geven. In onze uitvaartcentra staat bij de ingang een zuil waar u uw handen kunt ontsmetten.

Groepsgrootte & Catering
Er zijn geen beperkingen aangaande het aantal mensen dat wij mogen ontvangen in onze uitvaartcentra. Wel dient ten alle tijden de 1,5 meter maatregel te worden nageleefd. Qua catering is alles mogelijk.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via 0800-0375.