van_Keulen-Kwee

Sinds kort bestaat er een register van gecertificeerde uitvaartverzorgers, verbonden aan het Keurmerk Uitvaartzorg.
De uitvaartverzorgers van Uitvaartverzorging IJmond voldoen als een van de eersten aan de strengen eisen om in het register te worden opgenomen..

Lees het artikel hierover wat in de Kennemerland op Zondag stond.